Bli medlem

Barn på flukt

Ved inngangen til 2015 var 59,8 millioner mennesker på flukt i verden. Det er det høyeste tallet siden rett etter andre verdenskrig, og rundt halvparten av dem er barn.

Barn som er på flukt, er en ekstremt sårbar gruppe. De lever i en utrygg hverdag med høy risiko for å bli utsatt for overgrep og krenkelser, og liten eller ingen tilgang til verken helsetjenester, utdanning og mat. For flyktningbarna som har blitt skilt fra sine foreldre og tvunget bort fra sine hjem, er påkjenningene desto større.

Barn på flukt har rett på spesiell beskyttelse. Barnekonvensjonens artikkel 22 slår fast at barn som søker flyktningstatus, eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp, og få hjelp til å gjenforenes med sin familie.

Hva mener Press må gjøres?

Ressurser