Bli medlem

Barn og unges medvirkning

Barn vet best hvordan det er å være barn. Barnekonvensjonens prinsipp om retten til å gi uttrykk for sine meninger er ikke tilstrekkelig ivaretatt, verken på individ- eller samfunnsnivå. Bevisstheten om prinsippet er liten, noe som gjenspeiles i både politiske vedtak og forvaltningen, samt i samfunnet og blant folk flest.

Press krever:

 • økt fokus på demokrati- og politikkopplæring for barn og unge i læreplanen
 • at barn og unge skal motta informasjon om saker som angår dem og informasjon om hvordan de selv kan bidra til å påvirke samfunnet
 • at myndighetene skal legge til rette for reell innflytelse for barn og unge i lokale, nasjonale og internasjonale beslutningsprosesser
 • lovpålagt ungdomsråd i alle norske kommuner
 • statlig utredning om alternative medvirkningskanaler for barn under stemmerettsalder
 • at ungdomsråd har forslagsrett i kommunestyret
 • ungdomsråd som kan uttale seg i de sakene de vil, og ikke ekskluderes fra noen kommunale saker
 • større innflytelse for elevråd og andre strukturer for ung medvirkning
 • at elever har rett til 20 dager politisk eller organisatorisk fravær per skoleår
 • at stemmerettsalder skal være 16 år
 • rett til politisk fravær på ungdomsskolen