Bli medlem

Politiske hovedtemaer

Press har fire politiske hovedtemaer:
 
 

Politiske utvalg

Er du spesielt interessert i et av disse temaene, og har tid og lyst til å gjøre en ekstra innsats for Press? Da anbefaler vi at du blir med i et politisk utvalg! Vi har politiske utvalg til hvert hovedtema, med medlemmer som møtes minimum tre ganger i året. Politiske utvalg gjør en viktig jobb for Press, blant annet gjennom å
 
  • jevnlig sende ut infoskriv om aktuelle hendelser for sitt politiske tema
  • komme med innspill til, utvikle og mobilisere til aktiviteter og aksjoner
  • arrangere minst en temadag for sentralleddet i løpet av de første månedene i utvalget
  • finne lokale vinklinger på sitt hovedtema
  • bygge en kompetansebank som lar seg overføre til kommende utvalg
  • gi faglig og politisk kompetanse til landsstyret og sentralstyret
  • delta i relevante fora, møter og konferanser, både i Norge og internasjonalt
  • holde seg oppdatert på den politiske situasjonen på Stortinget og i Regjeringen
 
Vi ønsker oss sterke og kunnskapsrike utvalg med flinke folk fra både i og utenfor organisasjonen. Utvalgsmedlemmer må være innstilt på å gjøre en innsats, og det er en fordel (men ikke et krav) om du holder til i østlandsområdet.
 
Hvis du har spørsmål eller vil vise din interesse, kan du sende en e-post til utvalget du ønsker å være med i: