Bli medlem

Barnekonvensjonen i Norge

Ratifisering og inkorporering

Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991.

I 2003 gikk Norge ett skritt lenger og inkorporerte barnekonvensjonen sammen med de to tilleggsprotokollene. Norge har dermed tatt konvensjonen inn i menneskerettsloven sammen med en del andre menneskerettskonvensjoner. Inkorporeringen er gjort på en slik måte at barnekonvensjonen skal komme før norsk lov hvis de strider mot hverandre.

Rapportering til barnekomiteen

Land som har ratifisert barnekonvensjonen, må rapportere til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Sist gang Norge rapporterte var i 2009, og barnekomiteen kom da med kritikk på flere punkter. Blant annet er komiteen kritisk til hvordan Norge behandler barn som søker asyl og bekymret for hyppigheten av spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser.

Klagemekanismen

Norge har foreløpig ikke ratifisert den valgfrie tilleggsprotokollen om en klagemekanisme, til tross for FNs anbefalinger. Press har skreket, aksjonert og lobbet for at det skal skje, men Regjeringen sa nei til klagerett for barn senest i fjor. Vi har ikke tenkt å gi oss av den grunn, spesielt når politiske signaler fra Stortinget tyder på at det kan ende med ratifisering i løpet av 2015.

Ressurser

Barnekomitéens merknader til Norges fjerde rapport om oppfølging av barnekonvensjonen

Redd Barnas Rapport "20 år med merknader fra FNs barnekomité - hva har skjedd?"