Bli medlem

Grunndokumenter

Politisk plattform

Den politiske plattformen blir vedtatt på Landsmøtet. Dette dokumentet sier hva Press mener om alt fra skolepolitikk til barn og unges medvirkning i samfunnet. Det er med utgangspunkt i den politiske plattformen tillitsvalgte i Press uttaler seg på vegner av organisasjonen.

Last ned politisk plattform for 2015-2017

Virksomhetsplan

Hvert år vedtar Landsmøtet en virksomhetsplan. Denne er Landsmøtets retningslinjer for politiske og organisatoriske prioriteringer det neste året. Dokumentet fungerer som instruks for ansatte og tillitsvalgte.

Last ned virksomhetsplan for 2016/2017

Vedtekter

Vedtektene beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur. Vedtektene behandles på Landsmøtet annethvert år og kan endres med 2/3 flertall. Vedtektene vedtas med umiddelbar virkning, og er altså gjeldende rett etter Landsmøtet. Øvrige grunndokumenter følger de tillitvalgtes perioder, fra 1. juli til 1. juli.

Last ned vedtekter for 2016-2018

Strategi

Landsmøtet vedtar strategi for fire år av gangen.

Strategien har to hovedfunksjoner. For det første skal den sikre en stødig kurs for Press i en lengre periode enn mellom hvert landsmøte, og være førende for retningen til arbeidet til organisasjonen. Den skal rotfeste Press sine grunnleggende verdier og arbeidsprinsipper, samt organisasjonens overordnede visjon og målsetninger. I tillegg skal strategien brukes aktivt av hele Press som et målstyringsdokument. - See more at: http://press.no/grunndokumenter#sthash.90fW537j.dpuf

Landsmøtet vedtar strategi for fire år av gangen.

Strategien har to hovedfunksjoner: Den skal sikre en stødig kurs for Press i en lengre periode enn mellom hvert landsmøte, og være førende for retningen til arbeidet vårt. Strategien rotfester Press sine grunnleggende verdier og arbeidsprinsipper, samt organisasjonens overordnede visjon og målsetninger. Strategien skal brukes aktivt av hele Press som et målstyringsdokument.

Last ned strategi for 2015 - 2019