Bli medlem

Organisasjon

Organisasjonen Press består av flere ledd:

Landsmøtet

Landsmøtet er det høyeste organet i organisasjonen. Det er landsmøtet som bestemmer hva Press skal jobbe med og hvordan.

Landsmøtet avholdes hvert år i april, og er åpent for alle medlemmer. Her behandler vi grunndokumentene for organisasjonen.

Ønsker du å lese protokoll fra et tidligere landsmøte? Send oss en mail, så ordner vi det.

Landsstyret

Landsstyret er det høyeste organet mellom landsmøtene, og består av to representanter fra hver region. Landsstyret leder organisasjonen etter prioriteringene som er gitt av landsmøtet, og i samsvar med grunndokumentene til Press.

Landsstyret har, sammen med sentralstyret og sekretariatet, ansvar for gjennomføringen av sentrale arrangementer, i tillegg til den politiske og organisatoriske fremdriften i organisasjonen. Landsstyrerepresentantene har også ansvar for å følge opp lokallag og medlemmer i sin region.

Sentralstyret

Sentralstyret består av leder, nestleder og sentralstyremedlemmer. Det er sentralstyret som står for den daglige driften av organisasjonen. De har ansvar for det sentralpolitiske arbeidet, og tar avgjørelser fra dag til dag. Sentralstyret holder til i hovedkontorene til Press i Oslo, sammen med sekretariatet.

Sekretariatet

Sekretariatet består av daglig leder, informasjonssekretær og medlemssekretær. De holder til på hovedkontoret i Oslo, og har ansvar for det administrative arbeidet i Press.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan, og blir valgt på landsmøtet. Komiteen skal følge opp at vedtak gjort på landsmøtet og i landsstyret blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives, blir fulgt. Komiteen rapporterer til landsstyret og landsmøtet.

Kontrollkomiteen har myndighet til å tolke organisasjonens grunndokumenter og andre styringsdokumenter. Komiteens mandat er hjemlet i vedtektene (§ 9).

Kontrollkomiteen kan svare på spørsmål fra alle i organisasjonen angående grunndokumenter og andre formaliteter. Send dem gjerne en mail!

Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De reiser rundt på seminarer og deltar på forskjellige aktiviteter i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre sentrale organer, eller som har meninger om andre kandidater. Nominasjonskomiteen innstiller representantene på det årlige landsmøtet. 

Send nominasjonskomiteen en mail hvis du har spørsmål.
 

Våre representanter