Bli medlem

Hva har vi oppnådd?

De fleste Pressere vet at vi har en viktig oppgave, men ikke alle vet om seirene vi har oppnådd. Siden oppstarten i 1995 har Press hatt små og store gjennomslag, og fått til mye som har bedret barns liv.

Barn på flukt

 • I desember 2015 vedtok et enstemmig Storting et representantforslag som tar til orde for at alle savnede asylbarn skal bli ettersøkt av politiet. I vedtaket bes Regjeringen også om å sette inn særlige tiltak for å hindre at barn utsettes for menneskehandel og utnyttes til prostitusjon. Dette er noe Press har jobbet for siden starten, og en stor seier!
 • I desember 2015 vedtok Venstres landsstyre en uttalelse om tiltak for barn på flukt, som Press hadde vært med på å skrive.
 • Etter mange års kamp ble omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år overført fra UDI til barnevernet i statsbudsjettet for 2007. Dette er en av Press' største og mest konkrete seire, og noe vi virkelig kan ta æren for. Dessverre er de fleste asylsøkerbarna over 15, og blir dermed ikke omfattet av reformen. Dette var likevel et stort skritt på veien mot et av våre viktigste politiske mål.
 • Etter en kampanje i 2008 fikk Press gjennomslag for etablering av nye rutiner i politi og barnevern når enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak.

 

11975126_845416035485058_5609897227106678006_n

Demokrati og deltakelse

 • I 2008 var avisforsidene preget debatten om barneombudets uavhengighet. Press var blant organisasjonene som lenge hadde jobbet for et mer uavhengig ombud, og gjennom en høringsrunde der vi gav innspill, ble barneombudets funksjonstid endret i 2009. I dag kan ikke ombudet ta gjenvalg. Dette gjennomslaget har gitt oss et bedre barneombud som tør å være vaktbikkje overfor BLD uten frykt for ikke å bli gjenvalgt.
 • Press var med på å endre forskrift til tilsyn med barnevernsinstitusjoner, som styrker barns rett til å bli hørt.
 • Press har også drevet med utveksling, og slik har mange ungdommer fått anledning til å bli kjent med andre land på gode måter. I de tidlige utvekslingene (CANU) var temaet deltakende metoder, og Press utviklet flere metodesett for å styrke barns rett til å bli hørt gjennom dette.
 • En stor og viktig prosess for barns rettigheter er rapportering til FNs barnekomité. Dette arbeidet skjer gjennom et nettverk kalt Forum for Barnekonvensjonen. Her har Press deltatt aktivt i flere år, og vært med på å skrive den supplerende rapporten til FN. Slik har vi fått FN til å uttale vår politikk som kritikk til norske myndigheter.

 

12247721_1212840842075907_6434069960442862755_o

Handel og fred

 • Press var med i en allianse som jobbet for sletting av skipseksportgjelda, lite økonomisk bærekraftige lån gitt til mange land på 70-tallet. I 2006 gikk kravet gjennom, og Stortinget vedtok å slette gjelda.
 • I en periode jobbet vi svært aktivt med tjenesteavtalen i WTO (GATS), og bidro med dette til at Norge trakk avtalens krav til privatisering av sektorer for utviklingsland.
 • Press har jobbet lenge med rettferdig handel, og var faktisk med på å starte opp merkeordningen Fairtrade Norge (den gang Max Havelaar). Ragnar, som var leder i Press den gangen, satt i Max Havelaars første styre. Press bidro sterkt til at Norgesgruppene tok inn rettferdige varer i sitt sortiment.
 • Press har gjennomført flere kampanjer på temaet norsk våpeneksport. Vårt viktigste krav er at Norge går inn for å innføre sluttbrukererklæring ved salg av forsvarsmateriell til våre allierte i NATO, for å sikre at våpen produsert i Norge ikke blir videresolgt til land som er i krig. Dette kravet, samt krav om sporing og merking av norske våpen, ble tatt inn som et mål i Regjeringserklæringa i 2009, og blir forhåpentligvis snart en del av norsk politikk.
 • I riktig gamle dager (1997) jobbet Press mot landminer, og var med i den internasjonale kampanjen for et forbud, som fikk Nobels Fredspris i 1997. Da laget Press blant annet en minesimulator og samlet inn underskrifter over hele landet.
 • Press har også vært synlige i internasjonale prosesser. Vi har deltatt i de store FN-prosessene som har omhandlet barn; verdenskongressen for seksuelle overgrep, UNESCOs generalforsamling og FNs barnetoppmøte. Vi var aktive i den globale FN-studien om vold mot barn, der vi også fikk inn våre standpunkter om asylbarn. Press har deltatt som ungdomsdelegat på FNs generalforsamling, og på flere toppmøter om WTO.

 

3

Helse og utvikling

 • I mai 2016 ble det enighet i Stortinget om en ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, basert på et representantforslag fra KrF. Press var involvert i prosessen fra starten av, og ble i flere omganger spurt om konkrete innspill til representantforslaget. Flere av forslagene i den nye opptrappingsplanen er signert Press.
 • Press har bidratt til å endre markedsføringsloven, som nå har et eget kapittel om vern av barn mot reklame.
 • Siden 2010 har vi delt ut Gullbarbie til den reklame- eller medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst. Gullbarbie har fått mye oppmerksomhet, og forteller reklame- og mediebransjen at det er dem det er noe galt med, ikke oss.

img_1191

Lokallagsarbeid

 • Det er viktig å huske på at barn bor i kommuner, og at kommunene dermed er ansvarlige leverandører av mange tjenester som omhandler innfrielse av barns rettigheter. Press' store styrke er våre flinke og aktive lokallag, som har fått en drøss med lokale gjennomslag for barn. For eksempel har Press vært involvert i opprettelsen av flere FairTrade-kommuner, og fått flere kommuner til å søke om å bli med på ordningen med 16-årig stemmerett. Videre har flere lokallag jobbet for å få kommunene sine til å ta imot flere enslige mindreårige asylsøkere.
 • I 2007 fikk Trondheim Press endret praksis for barnevernet i Trondheim kommune. Kommunen hadde mange lovbrudd på overholdelse av tidsfrister for iverksetting av barnevernstiltak, men året etter hadde de ingen, etter at Press hadde aksjonert og lobbet.
 • Ikke alt Press driver med er politikk. Vi var tidlig ute med å starte aktiviteter for barn på asylmottak, og slik har vi kunnet bedre asylbarns fritidstilbud, samtidig som vi har fått en unik innsikt i deres situasjon.

 

1966825_845415325485129_379698265704111964_n

 

Selv om ikke alle kamper fører til gjennomslag, er Press gjennom vårt arbeid med på å skape større bevissthet og forståelse rundt barns rettigheter og brudd på disse. Vi har utdannet flere tusen ungdommer i vår politikk gjennom medlemsbladet Larm, foredrag, seminarer og kampanjer. Informasjon er egentlig bare en langsommere måte å jobbe politisk på, og kanskje vil noen av dem vi har nådd, senere bli beslutningstakere som tar riktige valg for barn.