Bli medlem

Historie

Press har kjempet for barns rettigheter siden 1995.

Fra PRESS til Press

På Redd Barnas landsmøte i 1995 ble PRESS - Redd Barna Ungdom startet opp som et prosjekt. Fem år senere, i 2000, ble PRESS en selvstendig ungdomsorganisasjon og var ikke lenger underlagt Redd Barna, selv om vi fortsatt er tilknyttet Redd Barna som deres ungdomsorganisasjon. I 2014 ble navnet endret fra PRESS - Redd Barna Ungdom til Press. 

I løpet av de to tiårene vi har eksistert har vi fått til mye

Fra utveksling til politikk

I begynnelsen av vår eksistens drev vi mye med utvekslingsarbeid. Fokuset beveget seg etterhvert over på politikk, og i dag driver vi i all hovedsak med aksjonisme og politisk påvirkningarbeid. Samtidig har vi flere lokallag som driver med leksehjelp og aktiviteter for barn på asylmottak.

Barn som søker asyl har vært en av Press' hjertesaker så lenge vi har eksistert. Engasjementet for rettferdig verdenshandel, psykisk helse og at barn og unge skal vite om og nyte godt av rettighetene sine, har også vært der fra begynnelsen. Press har blant annet demonstrert mot at USA ikke har ratifisert barnekonvensjonen, arrangert gjeldsslavemarsj for å sette fokus på urettferdig u-landsgjeld, vært aktive i arbeidet for en internasjonal våpenhandelavtale, satt fokus på ungdomsvold, vært ungdomsdelegater i FN og skrevet rapporter om barn som forsvinner fra asylmottak. 

Fra finans til fred

I 2012 ble det politiske arbeidet vårt organisert i fire hovedtema, som ble hetende barn på flukt, demokrati og deltagelse, handel og finans og psykisk helse blant barn og unge. Samtidig ble det opprettet politiske utvalg for hvert hovedtema. I 2013 skiftet handel og finans navn til handel og fred, og i 2014 ble psykisk helse blant barn og unge til helse og utvikling.

I 2015 feiret Press 20 år. Les jubileumsutgaven av Larm her!