Bli medlem

Vi er Press

Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon, og den eneste i Norge som kun jobber for barns rettigheter.

Barns rettigheter brytes

Press er ungdomsorganisasjonen for deg som er mellom 13 og 25 år og opptatt av barns rettigheter. I følge FNs barnekonvensjon er alle under 18 år barn, og beskyttet av spesielle rettigheter. Det er ikke lov å bryte disse rettighetene, men likevel skjer det hver eneste dag, for eksempel når barn rammes av krig, ikke får gå på skole eller ikke får si sin mening og bli hørt.

I Press tar vi brudd på barns rettigheter personlig. Vi tar utgangspunkt i Barnekonvensjonen i alt vi gjør, og er religiøst og partipolitisk uavhengig.

1sam_4375

Hva gjør vi?

Som medlem i Press er du med på å kreve en bedre verden for alle barn. Vi godtar ikke at barns rettigheter stadig blir brutt, både i Norge og resten av verden, og sier tydelig fra når det skjer. Det gjør vi gjennom å spre informasjon om barns rettigheter, demonstrere, skrive innlegg i aviser og snakke med politikere.

Hva kan du gjøre?

Medlemmene våre er superviktige for Press. Vi har lokallag i hele landet, som jobber med Press-politikk og Press-kampanjer der de bor. Når vi møter politikere, er det også en fordel å være mange. Jo flere medlemmer vi har, jo mer blir vi tatt på alvor, jo mer får vi gjort.

Det er nesten bare fantasien som setter grenser for hva et lokallag i Press kan gjøre. Det kan være alt fra å stå på stands og henge opp plakater til å holde foredrag på skolen deres og arrangere konsert. Som medlem i et lokallag får du både kjempe for viktige saker og bli kjent med nye mennesker som deler dine interesser. Press arrangerer sommerleir og seminarer for våre medlemmer hvert år.

1382805_733374046689258_1390094004_n

Politikk

Press jobber med mange politiske saker som angår barn, og stiller politiske krav på barnas vegner. For å gjøre det lettere å orientere seg, har vi delt inn kravene våre i fire politiske hovedtemaer.

Barn på flukt

Barn på flukt er en ekstremt sårbar gruppe, og har rett på spesiell beskyttelse. Press engasjerer seg både i norsk og internasjonal asyl- og flyktningpolitikk. Vi mener Norge må ta bedre vare på asylbarna som kommer hit, spesielt de som kommer alene, og at rasisme ikke kan tolereres.

Helse og utvikling

Barn og unge møter stadig flere krav i hverdagen. Helst skal man være både flink på skolen, aktiv på fritiden, se «riktig» ut og ha mange venner. Press jobber mye med krysspress og psykisk helse. Hvert år deler vi ut prisen årets Gullbarbie til den reklameaktøren som er «best på å få ungdom til å føle seg verst».

Demokrati og deltagelse

Artikkel 12 i Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. I Press mener vi at stemmerettsalder i Norge bør være 16 år, at alle kommuner bør ha et ungdomsråd, og at alle barn bør kunne klage til FN hvis deres rettigheter blir brutt.

Handel og fred

Press mener Norge må ta vår del av ansvaret i det internasjonale samfunnet og jobbe for demokrati, fred og rettferdig fordeling. Vi krever blant annet utdanning for alle verdens barn, et internasjonalt forbud mot atomvåpen og økt åpenhet rundt norsk våpenproduksjon og -eksport. 

11870771_1154207927939199_9199103183863491945_n

Bli medlem

Tar du også brudd på barns rettigheter personlig? Send PRESS <navn, fødselsdato, e-postadresse og adresse> til 2030 for å bli medlem! Da trekkes medlemskontingent på 50 kroner fra mobilregningen din. Du kan også bli medlem ved å fylle ut dette skjemaet.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!