Bli medlem

OD-prosjekt 2013: Lanserer sin 2. kampanje

Et nettverk av ungdom i Redd Barna Mexico, Honduras og Guatemala slipper den 13. Mars 2017 kampanjen “Participando” (“deltakelse”) som de skal jobbe med i de neste tre månedene. Kampanjen er laget av et ungdomsnettverk fra de tre landene og Press, og det er nettverkets andre kampanje.

 

Bakgrunn:
Ungdomsnettverket er et resultat av Redd Barna og Press sitt Operasjon Dagsverk-prosjekt fra 2013. Prosjektet heter “voldsfrie skoler” og har som mål å jobbe for en mindre voldelig hverdag for ungdom i Mexico, Guatemala og Honduras. I Latin-Amerika kalles prosjektet “Ezculeas Constroyendo Paz”, forkortet “Ecpaz” altså “Skoler som lager fred”. Et av prosjektets fire mål er å skape et nettverk av ungdom blant de tre landene. Målet med nettverket var å styrke ungdoms deltakelse og ungdoms stemme. Nettverket har hatt et årlig møte i en av de tre landene, hvor Press også har deltatt. På forrige nettverksmøte ble det satt ned en komité som har hatt månedlige skypemøter siden. 


I oktober 2016 deltok Julia og Synnøve fra Press på den nettverksmøtet i Honduras, les mer HER

Du kan lese mer om prosjektet HER og HER 

 

“Paricipando”

“Paricipando” er som nevnt Ecpaz-nettverket (altså nettverket for voldsfrie skoler) sin nye kampanje, som ble lansert den 13. Mars. Kampanjen handler om ungdomsengajsement, og ungdoms deltakelse. Som kampanje-banneret viser veldig fint, “P” for “Participando” altså deltakelse” minus “hysijng” fra voksne er lik “fred”. En annen banner sier “Vi har formelen” (“Nosotros tenamos la formula”).

Sinaloa, Mexico - en flashmob

Ikke første kampanje
Gjennom kampanjen skal ungdommene blant annet arrangere demonstrasjonstog, møter på offentlige plasser og andre aktiviteter for å spre budskapet om viktigheten av ungdoms deltakelse. For å få oppdateringer om kampanjen kan du følge med på nettverkets facebook-side som du finner HER. Her deler de flittig bilder, filmer og tekst fra nesten alle aktivitetene sine.

Dette er imidlertid ikke nettverkets første kampanje. I 2015 hadde nettverket kampanjen “24/7 null diskriminering”. Her kan du se bilder fra kampanjen:

 

Kontakt i Press:
Elfi Thrane Bemelmans (elfi@press.no)