Bli medlem

Karoline svarer Hans Erik Dyvik Huseby

Hans Erik Dyvik Huseby skrev på bloggen sin et innlegg om Gullbarbie. Han argumenterte for hvorfor hans synes prisen er unødvendig. Press er sterkt uenig i påstandene han kom med der, og i dette innlegget vil vi argumentere for hvorfor vi mener Gullbarbie er viktig for utrolig mange unge.

Skrevet av Karoline Steen Nylander, leder i Press
Innlegget til Dyvik Husby kan leses på bloggen hans

6. januar skriver Hans Erik Dyvik Husby, bedre kjent som Hank Von Helvete, på bloggen sin at «vi blir så oppslukt av å hylle tapre ungdommer som står frem med sine ulike problemer, at vi faktisk glemmer at det er helt OK å bare være et barn». Blogginnlegget kommer som reaksjon på at Nettavisens Side 3 har blitt nominert til Press årlige kampanje, Gullbarbie. Han mener at Gullbarbie-prisen, som Press hvert år deler ut til den reklame eller medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst, fungerer mot sin hensikt.

Dyvik Husby skriver i sitt innlegg at han ikke frykter kroppspress som en trussel mot barns rettigheter, men at dette heller er et problem ungdom har blitt fortalt av voksne at de skal og bør føle på.  Han sier det ligger en ideologisk agenda bak prisutdelingen. En ideologisk agenda kan man kanskje kalle det, men en pris uten hensikt går jeg aldri med på å kalle Gullbarbie.

Dyvik Husby har tydelig ikke gjort så grundig research. Press er en organisasjon utelukkende for barn og ungdom mellom 13 og 25 år og Gullbarbie er en fullstendig ungdomsdrevet prosess. Gjennom hele året kan ungdom sende inn sine kandidater til versting-prisen. I år fikk vi inn over 50 nominasjoner fra ungdom. Deretter er det et ungdomspanel bestående av 10 ungdommer fra ulike deler av landet, som velger ut de tre Gullbarbie-nominerte. Nettavisens Side 2 og 3 var blant kandidatene vi fikk tilsendt da vi utlyste nominasjoner til prisen.

Det er ungdom som står bak planlegging, utforming og gjennomføring av Gullbarbie-kampanjen. Det er ungdom som har nominert og valgt ut kandidatene til prisen, men kanskje aller viktigst; det er ungdom som føler at en pris som Gullbarbie er viktig.

Folkehelseinstituttet anslår at rundt 50 000 norske kvinner mellom 15-44 år sliter med spiseforstyrrelser, og i snitt tar 6 unge menn livet sitt hver måned i Norge. Statistikken er slående: ungdoms psykiske helse forverrer seg. Men Dyvik Huseby bagatelliserer de alvorlige problemene ungdom står ovenfor. Argumentasjonen hans bygger på hersketeknikker– han undergraver ungdoms rett til å uttale seg i saker som angår oss, og påstår heller at dette ikke egentlig er et problem. 

Samtidig sier en undersøkelse gjennomført av NOVA at 45 prosent av jentene og 22 prosent av guttene sier at «alt er et slit», mens rundt 30 prosent av jentene og 20 prosent av guttene sliter med søvnvansker. Rapporten «kroppspress og retusjert reklame» viser at det er en sammenheng mellom det å slite med eget selvbilde og det å bli bombardert med kommersielle budskap som spiller på sex, ensidighet og kjønnsroller hver dag.

For daglig møter ungdom mellom 4 000 og 5 000 kommersielle budskap, hvor flesteparten viser det vi kritiserer: ensidighet, seksualisering og gamle kjønnsroller. Kun for å selge sitt produkt til en lettpåvirkelig gruppe mennesker. Reklamen er over alt: i byen, på kino og TV, på bussen og på sosiale media. Den er umulig å velge bort og minner ungdom på at de ikke er bra nok. Gullbarbie er en motvekt til debatten om kroppspress og dårlig psykisk helse. Dette gir unge en mulighet til å se at det ikke er de selv som har skylda for at de føler seg feil, men at det er større voksenskapte strukturer. Det blir så feil på så veldig mange måter at en voksen mann skal fortelle at en pris ungdom selv gir ut ikke betyr noen ting.  Denne prisen er ikke med på å opphøye psykiske problemer eller et vanskelig forhold til kropp; det er rett og slett en pris til den som må skjerpe sitt innhold og slutte med reklame som får barn og ungdom til å føle seg som noe annet enn akkurat det- en helt vanlig ungdom eller et helt vanlig barn.