Bli medlem

Reise til Honduras

I slutten av november reiste Synnøve fra sentralstyret og Julia fra landsstyret til Honduras.

I to uker reiste de rundt og besøkte ”Presión”-lokallag, altså Redd Barnas ungdomsorganisasjon i Honduras. Disse lokallagene jobber aktivt for ungdomsdemokrati og for at myndighetene skal høre på unge. De har blant annet arbeidet med en kampanje som omhandler ungdomsdiskriminering – tilsvarende ”Når du blir ung”-kampanjen til Press her i Norge. Press var faktisk med å starte Presiòn.

De fikk også delta på en workshop for ungdommer fra Honduras, Guatemala og Mexico, hvor de tre landene dannet et samarbeidsnettverk. I framtiden skal de tre landene samarbeide om kampanjer og politiske saker, for å få sikre at barns stemme blir hørt i Mellom-Amerika.

Ungdomsnettverket og workshoppen mellom de tre landene er en del av et større prosjekt, Escuelas Construyendo Paz, eller Voldsfrie skoler. Voldsfrie skoler er støttet av Operasjon Dagsverk 2013 (Les mer) , og fikk da 28 millioner for arbeidet mot vold, for fred og trygge skoler.
Du kan lese mer om prosjektet HER, eller se resultatfilmen HER (16:13)

Dette er ikke første gang Press har tatt turen til prosjektets årlige workshop. Siden prosjektet i 2014 har Karoline og Elfi vært i Mexico, og Margrete og Maja vært i Guatemala. Tidligere leder i Press Andrea var også i Guatemala høsten 2014 hvor hun blant annet besøkte prosjektet.

Situasjonen for barn i de tre landene er i dag preget av vold og normalisert vold, korrupsjon, gjengkriminalitet, høy skoledropout, høy arbeidsledighet blant unge, liten grad av organisering blant unge. Dette fører blant annet til at en stor andel unge migrerer nordover mot USA. Sammen med sine naboland topper disse landene lister over byer med mest vold, drap og kriminalitet.


For mer informasjon om situasjonen:
En film (8:12) om den voldelige situasjonen og ungdom som migrerer.

- Operasjon Dagsverk produserte blant annet to filmer til sin informasjonskampanje i 2013; La Terminal og Her bor jeg

- En norddame med spesielt stor kunnskap om den politiske og historiske konteksten til prosjektet, er Benedicte Bull, her har hun skrevet for Redd Barna om barns situasjon i Mexico HER

- Du kan også lese om prosjektet, våre besøk og om situasjonen i LARM; 2013 nr.2; 2014 nr. 4; 2015 nr. 4 (LARM kan du finne HER)

I LARM-spalten sofaaktivisten har vi også anbefalt filmen Sin Nombre som følger to unge mennesker sin konfliktfylte migrasjon nordover. I følge ungdommen på workshoppen i 2014 ga filmen et realistisk bilde av en fæl situasjon.

Eventuelt kan du kontakte oss i Press,
Julia@press.no
Synnove@press.no
Elfi@press.no