Bli medlem

Engasjer deg

For å sette fokus på barns rettigheter arrangerer Press forskjellige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Press trenger aktive lokallag og enkeltpersoner for å påvirke samfunnet til det bedre for barn. Det er der vi ønsker deg inn i bildet!

Som medlem i Press har du en unik mulighet til å kjempe for barns rettigheter gjennom kampanjer, aksjoner og lobbyvirksomhet.

På våre nasjonale seminarer og den årlige sommerleiren får du skolering i å jobbe med forskjellige tema som omhandler barn og unge.

Press sine aktiviteter brer seg både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Her vil du få inspirasjon til hva du selv kan gjøre, i lokallag eller som enkeltmedlem, for å sette fokus på barns rettigheter.

Bli med i et lokallag

Bli med i et lokallag

Lokallag i Press er vaktbikkjer for barns rettigheter og vårt ansikt utad i sine nærmiljøer.

Bli med i et lokallag
Starte nytt lokallag?

Bli barnerettspresser!

Bli barnerettspresser!

Er det ikke lokallag der du bor? Da kan du bli barnerettspresser!

Bli barnerettspresser i dag!

Foredrag og seminarer

Bli med oss på lærerike seminarer eller la oss holde et foredrag for dere der dere er!  Noen seminarer har et spesielt tema og avholdes i forbindelse med en kampanje, for eksempel om handel, asylpolitikk eller FNs barnekonvensjon. To-tre ganger i året vil du som medlem bli invitert på samlinger. Til alle seminarer dekker Press reise, kost og losji mot en lav deltakeravgift på rundt 200-lappen.